Buiten Spelen en Ontmoeten

De basisschool Catharina, kinderdagverblijf ’t Kienderbénkske, het GreenTeam en MFC ’t Luukske hebben samen een plan uitgewerkt voor de buitenomgeving rondom de basisschool en MFC ’t Luukske. Dit in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en landschapsarchitecten en verkeersdeskundige van ingenieursbureau Arcadis. De kosten hiervan zijn gedragen door de KNHM en Arcadis waarvoor onze dank. 

Doel van het plan is het creëren van een veilige speelomgeving voor de kinderen van Wellerlooi, en het realiseren van een openbare ontmoetingsruimte voor de inwoners van Wellerlooi.  Daarnaast willen we meerdere knelpunten (o.a. met de verkeersveiligheid) die op dit moment rondom de diverse locaties spelen hiermee oplossen. 

Als thema is gebruik gemaakt van de Maasduinen. Er wordt dan ook gewerkt met hoogteverschillen en glooiende lijnen in het ontwerp. De fietsenstalling verschuift in het plan naar de nis tussen de nieuwe sportzaal en de school. De vrij gekomen ruimte kan dan bij de speelplaats worden getrokken. De speelplaats zelf wordt omgevormd tot een meer natuurlijke speelplaats met natuurlijke speelelementen waarbij de oudere als de jongere kinderen hun eigen plekje krijgen. De oudere kinderen van de basisschool zijn betrokken bij de plannen en hebben zelf ideeën aangeleverd voor de inrichting van de speelplaats. De zandbak wordt in het plan verschoven zodat hij niet meer onder de bomen ligt zodat er minder blad in valt. 

Meer speelruimte voor de kinderen in een natuurlijke setting

Op de plaats van de oude gymzaal willen we een trapveldje realiseren dat omsloten wordt door een aarden wal met daarin een kleine tribune.  De school heeft dan weer een sportveldje waar ze bij mooi weer gebruik van kan maken. Ook kan de kleine tribune gebruikt worden voor het geven van les of instructies in de buitenlucht.

Aan de achterzijde van de sportzaal zijn zitbankjes gepland die gebruikt kunnen worden door kinderen die overblijven om hier b.v. een boterham op te eten of door ouderen die willen toekijken naar de spelende kinderen. Kortom een openbare ontmoetingsruimte voor alle inwoners van Wellerlooi. 

Zitplaatsen t.b.v. ouderen of voor de overblijvers tussen de middag

Aan de voorzijde van MFC ’t Luukske voor de nieuwe ingang is een meer open plein gepland in combinatie met een kiss en ride plaats. Via een nieuw voetpad door de voortuin van de school kunnen de kinderen dan veilig naar de speelplaats lopen. Ook kunnen ouderen of minder valide op deze wijze veilig voor de deur uitstappen. Samen met verkeersdeskundige van Aradis hebben we gekeken of ook een bus hier makkelijk kan draaien en staan zodat kinderen veilig kunnen in en uitstappen. 

Een impressie van de voorzijde van MFC ’t Luukske

We zijn  in gesprek met de gemeente over de realisatie van het plan dat we voor een groot deel in eigenbeheer willen uitvoeren. De dorpsraad heeft aan de Oki en de basisschool een bedrag beschikbaar gesteld voor de inrichting van de speelplaats. Ook wordt de opbrengst van de collecte van Jantje Beton die de school heeft gehouden besteed aan de realisatie van het plan. De basisschool organiseren binnenkort een dansvoorstelling in samenwerking met MFC ’t Luukske waaraan alle kinderen gaan deelnemen. De opbrengst van deze voorstelling komt ten goede aan het plan.

Auteur: Maurice

Deel Dit Bericht Op

Plaats een Reactie