Organisatie

In he bestuur van het gemeenschapshuis zitten de volgende personen:

Maurice Bergmans (Voorzitter) email.

Harry Martens (Secretaris/Penningmeester) email.

Marij Fleuren (Lid)

Roy van der Haghen  (Lid)

Gertjan Deckers (Lid)

Piet de Mulder (Lid)

Jeanine Roelofs (Lid)

Chantal Vogelzangs (Lid)

Werkgroep gebouw en accommodatie

Gerty Roelofs

Sjaak van Zwieten

Speeltuincommissie

Chantal Vogelzangs-Melissant

Jose Thissen

Nicolle Robben

Rianne Fransman

Beloning

“De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”

Toelichting vergoeding overige medewerkers: Voor het schoonmaken van haar faciliteiten maakt de stichting gebruik van vrijwilligers. Deze ontvangen maximaal een vrijwilligers vergoeding conform, artikel 2 lid 6 Loonbelasting en artikel 3.96 letter c Wet inkomstenbelasting.