Agenda

madiwodovrzazo
6
Volksdansen 10:00
Volksdansen
jan 6 @ 10:00 – 12:00
Volksdansen
 
Zumba 19:30
Zumba
jan 6 @ 19:30 – 20:30
Zumba
 
Volleybal 20:00
Volleybal
jan 6 @ 20:00 – 21:30
Volleybal
 
8
Keuvelkamer 10:00
Keuvelkamer
jan 8 @ 10:00 – 12:00
Keuvelkamer
 
Kabouters 18:30
Kabouters
jan 8 @ 18:30 – 20:00
Kabouters
 
SelfDefence 19:45
SelfDefence
jan 8 @ 19:45 – 21:30
SelfDefence
 
Fanfare 20:00
Fanfare
jan 8 @ 20:00 – 23:30
Fanfare
 
Yoga 20:00
Yoga
jan 8 @ 20:00 – 21:00
Yoga
 
9
Bewegingsonderwijs 13:15
Bewegingsonderwijs
jan 9 @ 13:15 – 15:15
Bewegingsonderwijs
 
Resia 1 19:00
Resia 1
jan 9 @ 19:00 – 20:30
Resia 1
 
Scouts 19:00
Scouts
jan 9 @ 19:00 – 21:00
Scouts
 
Yoga 20:00
Yoga
jan 9 @ 20:00 – 21:00
Yoga
 
Zaalvoetbal 20:30
Zaalvoetbal
jan 9 @ 20:30 – 22:00
Zaalvoetbal
 
Volksdansen 10:00
Volksdansen
jan 13 @ 10:00 – 12:00
Volksdansen
 
Zumba 19:30
Zumba
jan 13 @ 19:30 – 20:30
Zumba
 
Volleybal 20:00
Volleybal
jan 13 @ 20:00 – 21:30
Volleybal
 
Bewegingsonderwijs 13:15
Bewegingsonderwijs
jan 16 @ 13:15 – 15:15
Bewegingsonderwijs
 
Scouts 19:00
Scouts
jan 16 @ 19:00 – 21:00
Scouts
 
Yoga 20:00
Yoga
jan 16 @ 20:00 – 21:00
Yoga
 
Zaalvoetbal 20:00
Zaalvoetbal
jan 16 @ 20:00 – 21:00
Zaalvoetbal
 
Volksdansen 10:00
Volksdansen
jan 20 @ 10:00 – 12:00
Volksdansen
 
Zumba 19:30
Zumba
jan 20 @ 19:30 – 20:30
Zumba
 
Volleybal 20:00
Volleybal
jan 20 @ 20:00 – 21:30
Volleybal
 
Keuvelkamer 10:00
Keuvelkamer
jan 22 @ 10:00 – 12:00
Keuvelkamer
 
Kabouters 18:30
Kabouters
jan 22 @ 18:30 – 20:00
Kabouters
 
SelfDefence 19:45
SelfDefence
jan 22 @ 19:45 – 21:30
SelfDefence
 
Fanfare 20:00
Fanfare
jan 22 @ 20:00 – 23:30
Fanfare
 
Bewegingsonderwijs 13:15
Bewegingsonderwijs
jan 23 @ 13:15 – 15:15
Bewegingsonderwijs
 
Fanfare 19:00
Fanfare
jan 23 @ 19:00 – 23:00
Fanfare
 
Scouts 19:00
Scouts
jan 23 @ 19:00 – 21:00
Scouts
 
Yoga 20:00
Yoga
jan 23 @ 20:00 – 21:00
Yoga
 
Zaalvoetbal 20:00
Zaalvoetbal
jan 23 @ 20:00 – 21:00
Zaalvoetbal
 
Minigarde 16:00
Minigarde
jan 25 @ 16:00 – 19:00
Minigarde
 
Volksdansen 10:00
Volksdansen
jan 27 @ 10:00 – 12:00
Volksdansen
 
Zumba 19:30
Zumba
jan 27 @ 19:30 – 20:30
Zumba
 
Volleybal 20:00
Volleybal
jan 27 @ 20:00 – 21:30
Volleybal
 
Bewegingsonderwijs 13:15
Bewegingsonderwijs
jan 30 @ 13:15 – 15:15
Bewegingsonderwijs
 
Scouts 19:00
Scouts
jan 30 @ 19:00 – 21:00
Scouts
 
Yoga 20:00
Yoga
jan 30 @ 20:00 – 21:00
Yoga
 
Zaalvoetbal 20:00
Zaalvoetbal
jan 30 @ 20:00 – 21:00
Zaalvoetbal