Financieel

De renovatie van het bestaande Luukske en de bouw van een nieuwe gymzaal kost veel geld. De gemeente Bergen (L) heeft hiervoor een bedrag ter beschikking gesteld. Naast deze middelen doen we een beroep op fondsen, geven we certificaten uit en financieren we een deel uit eigen middelen. Op de diverse pagina’s onder de kop financien vindt je hierover meer informatie.